Installation, synchronized 2 – channel video and single-channel video, 2012, HD video, colour, sound, 15.49 mins, dimension vary with each installation
Note: This work made as a two-channel video installation in the year 2012 and later created a single-channel video version for screening propose. The first screening is in Kyoto and then Tokyo in the year 2015.
หมายเหตุ ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 2555 เป็นสองช่องสำหรับการติดตั้งในนิทรรศการศิลปะ และได้สร้างวิดิโอช่องเดียวโดยยังคงรูปแบบเดิมไว้เกือบทั้งหมดใช้สำหรับการฉายภาพยนตร์โดยเฉพาะ ฉายวิดิโอช่องเดียวครั้งแรกในปี 2558

Original sound track: Thai with English subtitles.
Additional subtitles:
Chinese for two-channel video (Produced by Project Fulfill Art Space, Taipei, Taiwan),
Japanese for single-channel video (Produced by Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Japan)

Synopsis
In this documentary, Supaparinya Sutthirat takes us on a journey down the Ping River, a waterway that has historically been used for trade. It reflects upon the evolving river-scape comparing the river of now to that of the one that existed during her Grandfather’s time. In 1958, the Bhumibol Dam was built, effectively changing the landscape. Sutthirat takes the viewer on a journey down the present Ping River in an attempt to understand the past and observe issues in the present. Using an innovative split-screen technique, the video invites viewers to reflect on small weirs, floodgates, and dikes lying sequentially from the source of the river to the Bhumibol Dam while taking the viewer on a boat cruise to contextualize the impact of changes on the river.
監督のSupaparinya Sutthiratは観客とともに、かつては水上交易の水路として使われてきたピン川を下る船旅に出る。 スクリーンは、現在の川の様子と祖父の代にあった風景とを並べて映し出しながら、変わりゆく川べりの風景に思いをはせる。 1958年のプーミポン・ダムの建設によって、風景は大きく変わってしまった。 監督は、現代のピン川を下りながら、観るものを、過去を理解し、現代社会の問題を見据える旅に誘う。 小さなダムや水門を通り、水源からプーミポン・ダムへ次々と連なる堤防に沿って映し出される映像は、スプリット・スクリーンという革新的技術を駆使しつ つ、 川の変化がもたらす衝撃を位置づけるクルージングの旅へと、観るものを連れて行く。

Text from Visual Documentary Project 2014-People and Nature in Southeast Asia

ในสารคดีนี้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้นำเราไปสู่การเดินทางบนแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นเส้นทางทางน้ำที่มีประวัติศาสตร์ในการใช้ขนส่งสินค้า ภาพยนตร์ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของของทิวทัศน์ของแม่น้ำในปัจจุบันเมื่อเทียบกับที่มันเคยเป็นมาเมื่อคุณตาของผู้สร้างยังเป็นหนุ่ม เขื่อนภูมิพลได้เริ่มก่อสร้างเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วมีผลทำให้สภาวะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้สร้างพาผู้ชมเดินทางเรียบแม่น้ำปิงในปัจจุบันด้วยความพยายามที่จะให้เข้าใจอดีตและสังเกตุการณ์ประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใช้เทคนิคการแยกวิดิโอเป็นสองข้าง วิดิโอได้นำผู้ชมไปสู่ฝายเล็กๆ และประตูน้ำที่เรียงต่อกันอย่างเป็นลำดับจากต้นน้ำไปสู่เขื่อนภูมิพล ในขณะที่พาผู้ชมไปนั่งเรือสำราญเพื่อเข้าใจบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำ

Artist’s Statement
The Ping River is a historic route for teakwood exports (Siamese-European trade) and also an important part of my family’s history. My grandparents lived along the Ping River. It was their hometown, their work and their life. My maternal grandfather once was a cargo boat trader on this route. His life was mysterious to us, since he often traveled away from home. I have followed my grandfather’s route, until only upstream from the Bhumibol Dam in the Tak, until Lamphun and Chiang Mai provinces. However, since the Bhumibol Dam was built in 1958 as well as the expansion of the road network, the Ping river was blocked. Hence, the river-scape in his time and mine are completely different. The journey along, and on, the Ping River helped me to understand what my grandfather had experienced; at the same time I could observe other issues that have arisen in my time – such as the impact of electricity generation on rural communities.

In My Grandpa’s Route has been forever blocked, the screen on the left invites viewers to reflect on small weirs, floodgates, and dikes lying sequentially from the source of the river to the Bhumibol Dam. While the screen on the right documents a local cruise operator on the subsequent reservoir of Ping River (Bhumibol Dam) – the creation of this huge lake saw a vast stretch of teak forest submerged under water forever.

In 2011, an enormous amount of water was released from the dam (compounded by the urgency of tropical storms), which resulted in devastating floods in central Thailand, and Bangkok. This human mismanagement was an unforgettable water disaster in Thailand.

แม่น้ำปิงเป็นเส้นทางเดินเรือประวัติศาสตร์สำหรับการส่งออกไม้สักระหว่างการค้าของไทยและยุโรป ทั้งยังเป็นประวัติที่สำคัญของครอบครัวของฉัน ปู่ย่าตายายของฉันอาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิง มันเป็นทั้งบ้านเกิด ที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน ตาของฉันครั้งหนึ่งตอนหนุ่มๆเคยทำงานเป็นพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าในเรือบนแม่น้ำสายนี้ ท่านเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อขายและซื้อจากอีกจุดหนึ่งกลับมาขายอีกปลายทางหนึ่ง เรือที่ใช้เป็นเรือสินค้าขนาดกลางบรรจุประมาณคน ได้ 20-30 คน ชีวิตท่านพิศวงสำหรับเรา เพราะท่านเดินทางบ่อย

ฉันตามเส้นทางที่ตาของฉันเคยเดินทางตั้งแต่ต้นแม่น้ำปิงถึงเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จนถึงจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยเน้นการเดินทางไปดูอะไรก็ตามที่ทำให้ที่กั้นแม่น้ำเอาไว้ และทำให้การเดินทางทางน้ำแบบในอดีตหมดไป ในตอนแรกเราจะเห็น แค่ฝายเล็กๆ และประตูน้ำ แต่ฉากสุดท้ายเราจะเข้าใจว่าแม่น้ำแห่งนี้ถูกกั้นอย่างถาวรอย่างไร
การเดินทางไปกับแม่น้ำปิงและการเดินทางด้วยเรือสำราญบนเขื่อนที่กักน้ำจากแม่น้ำทำให้ฉันเข้าใจว่าตาของฉันน่าจะมีประสบการณ์อะไรบ้าง ในขณะเดียวกันก็ได้สังเกตการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลเป็นสาเหตุใหญ่อันหนึ่ง ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคกลางจนถึงกรุงเทพฯ การถ่ายทำผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2555 พอดี การทำงานครั้งนี้ทำให้ฉันสนใจในผลกระทบของการผลิตกระแสไฟฟ้า

REVIEWS

Stephen Sarrazin, Expositions – Chim Pom / Sunshower : Pom Shower, EastAsia. FR, 9 September 2017 [down-lode Jpeg file]
Jong PairezContaminated Diversity, TokyoArtBeat.com, Tokyo, 8 September 2017 [down-lode PDF file]
CoBo Editorial, Sutthirat Supaparinya: As the River Flows, CoBo Social, 24 August 2017 [down-lode PDF file]

“Set upon the water, Sutthirat Supaparinya’s twin-channel video espouses cinematic and poetic qualities in equal measure as she traces the Siamese-European trade route that her grandfather’s generation once forged, changing Thailand forever.”
Text from Dan Rule, March 23, 2013, The Age Newspaper

“Uniting history and present, she develops an understanding of her grandpa’s mysterious and enigmatic experiences and life, as well as observing other contemporary environments, including the blocked river-scape. This is a journey motivated by a personal history, with far-reaching implications.”
Text from http://www.theferrygallery.com/

Khin Su Wai, Transformed riverscapes inspire SE Asian artists, SEAPA – Southeast Asian Press Alliance, Manila, the Philippines, 2012
River Scapes in Flux, 2012, Goethe Institute Bangkok, Thailand [PDF file in Thai and English languages]
River Scapes in Flux, 2012, Goethe Institute Hanoi, Vietnam [PDF file in German and English languages]

“My Grandpa’s Route Has Been Forever Blocked” has been shown in the following exhibitions and countries:

2012:
Riverscape In Flux, The Vietnam National Fine Arts Museum, Hanoi, Cactus Contemporary Art, Ho Chi Minh City, Vietnam
Riverscape In Flux, Art Gallery g23, Bangkok, Thailand
Riverscape In Flux, SA SA BAASSAC, Phnom Penh, Cambodia
2013:
Riverscape In Flux, Metropolitan Museum of Manila, Manila, the Philippines
Riverscape In Flux, Langgeng Art Foundation, Jogjakarta, Indonesia
Gliding, Scrub and Squeeze at RMIT University School of Art Gallery and Screen Space, Melbourne, Australia
2014:
South East Asia Topology, Project Fulfill Art Space, Taipei, Taiwan
Here and There, The Ferry Gallery, Bangkok, Thailand
WATER/ Life Line, Mekong Platform, Milan Image Art Fair, Singapore (in concomitant with the 4th Singapore International Photography Festival)
2015:
Visual Documentary Project 2014-People and Nature in Southeast Asia, 5 films screening in Kyoto and Tokyo by  Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University and Japan Foundation, Tokyo.
Asian Film and Video Forum, National Museum of Modern and Contemporary arts (MMCA Film and Video), 9 Sep-31 Oct 2015, Seoul, Korea
2016:
Seismograph: Sensing the City – Art in the Urban Age, Southeast Asia Forum Exhibition and Leo Gallery booth from Shanghai/Hong Kong, Art Stage Singapore (21-24 January), Singapore
A Touch for the Now, curated by Yipei LEE, MONA Inner Spaces, Poland [Fri 18 Mar – Sun 3 Apr]
Embedded South (S), curated by Zoe Butt, online exhibition of moving images at http://embeddedsouths.org [5 October 2016]
2017:
SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now, Mori Art Museum, Tokyo, Japan [5 July to 23 October 2017]
2019:
Eyes East Bound -13rd Cairo Biennale, Cairo, Egypt. [10 June – 10 August 2019]
2021:
Water Crossers (Zomi) -Contemporary Art in the Mekong Region– (As a showcase of AURA Contemporary Art Foundation Collection), Senba Art Site Project, Osaka, Japan [July 18th-August 15th, 2021]