SLEEPOVER#1: Paradise of the Blind

Posted on 23/04/2016 Under News

[English below]

SLEEPOVER#1: Paradise of the Blind
โดย สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
5 – 29 พฤษภาคม 2559

Paradise of the Blind เป็นชื่อหนังสือต้องห้ามในประเทศเวียดนาม และเป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสือต้องห้ามในเอเชียและโอเชียเนีย ซึ่งได้รับการรวบรวมไว้ในนิทรรศการศิลปะโดยสุทธิรัตน์ ศุภปริญญา และเป็นกิจกรรมครั้งแรกของโปรเจ็ค SLEEPOVER ที่ห้องสมุด The Reading Room ตั้งแต่วันที่ 5-29 พฤษภาคม 2559 งานเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม เวลา 18:00น. เป็นต้นไป

ในสรวงสวรรค์แห่งความมืดมิดของสภาวะต้องห้าม ที่เต็มไปด้วยการผลิตซ้ำ ความรุนแรง ความถูก-ผิดของกฏหมายที่ดิ้นได้ อำนาจควบคุมที่มาจากเบื้องบน และการทำลายทางความคิดอย่างเป็นรูปธรรม การทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวหรือข้อมูลต้องห้ามเหล่านี้ อาจสร้างสวรรค์แห่งศีลธรรมที่แยกจากความเป็นจริงบนโลก ทำให้ชีวิตไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ไร้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ขาดความเข้าใจความหลากหลายทางสังคม และไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความเป็นอื่น นรกหรือสวรรค์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่าน ที่สุดแล้วอาจขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการความนึกคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง

เนื่องจากวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันครบรอบ 50 ปี การเสียชีวิตของนักเขียนชาวไทย จิตร ภูมิศักดิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความเคารพ นิทรรศการนี้จึงได้รวมผลงานของจิตร ที่เคยเป็นหนังสือต้องห้ามเอาไว้ด้วย (โฉมหน้าศักดินาไทย ถูกห้ามในปี 2520) ผู้ชมสามารถเผชิญหน้ากับหนังสือต้องห้ามทั้งหมดได้จากสำเนาที่ได้ถูกตัดโดย เครื่องทำลายเอกสาร หรือจากหนังสือต้นฉบับที่มีอยู่ในห้องสมุด

ตัวอย่างหนังสือต้องห้ามในนิทรรศการนี้ เช่น หนังสือเด็กที่โด่งดังอย่าง Alice’s Adventures in Wonderland ที่เคยถูกห้ามในประเทศจีน, หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กที่ควบคุมในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากมีเนื้อหา เกี่ยวกับครอบครัวลูกนกเพนกวินกำพร้าที่มีพ่อแม่เป็นนกเพนกวินเพศชายสองตัว เรื่อง And Tango Makes Three, หนังสือ The Satanic Verse โดย Salman Rushdie ที่เป็นหนังสือต้องห้ามทั้งในอดีตและปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลก ผลงานของเขาทั้งหมดเป็นหนังสือต้องห้ามในมาเลเซีย และเกาหลีใต้มีหนังสือชุดต้องห้ามสำหรับทหาร หนึ่งในนั้นคือ Year 501: The Conquest Continues โดย Noam Chomsky

สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา เริ่มทำงานศิลปะที่นำชื่อหนังสือต้องห้ามมาใช้เป็นชื่อผลงาน หรือที่มาของการสร้างผลงานศิลปะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2558 เพื่อย้ำเตือนว่าการหลงเหลือแต่เพียงรายชื่อหนังสือต้องห้าม แต่มิอาจมีโอกาสได้อ่านเนื้อหานั้นสร้างจินตภาพใดได้บ้าง อีกทั้งภาวะต้องห้ามนั้นกลับค่าได้ด้วยการนำชื่อเรียกของมันมาใช้อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/events/660429770764269/

=====

SLEEPOVER#1: Paradise of the Blind
By Sutthirat Supaparinya
5 – 29 May 2016
Exhibition Opening: Thursday 5 May, from 6pm

“Paradise of the Blind” is the title of a banned book in Vietnam, which is included in the list of banned and restricted books in Asia Pacific region, part of an exhibition by artist Sutthirat Supaparinya at The Reading Room, Bangkok, from 5-29 May, 2016; exhibition opening on Thursday May 5th, from 6pm.

In Paradise of the Blind, Sutthirat will explore the issue of books and censorship, reproduction and destruction, abuse of law and power, systematic elimination of the other, through an installation of banned books, both shredded and whole. The artist has been creating art works addressing the issue of banned books since October 2015.

Examples of banned books in the exhibition are All That Is Gone by Pramoedya Ananta Toer banned in Indonesia; Alice’s Adventures in Wonderland once banned in China; children’s book about same sex penguin parents, And Tango Makes Three, temporarily restricted in Singapore; The Satanic Verse by Salman Rushdie, still banned in many countries and his whole oeuvre is banned in Malaysia; even South Korea has lists of forbidden books for its army, including Year 501: The Conquest Continues by Noam Chomsky.

More info: https://www.facebook.com/events/660429770764269/