2016, Installation (one video file (20.16 minutes); 2 frames of collage made from portraits of former elected Thai prime ministers, shredded photocopies of 19 volume of Thailand constitutions, 7 audio files, video projection and 60s-70s vintage tube radio)
ศิลปะติดตั้ง (ไฟล์วิดิโอ 1 ไฟล์ (20.16 นาที), กรอบรูปคู่ของภาพตัดปะ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้มาจากการเลือกตั้งของไทย,สำเนารัฐธรรมนูญไทยในอดีตที่ถูกฉีก 19 ฉบับ,ไฟล์เสียง 7 ไฟล์, โปรเจคเตอร์ และวิทยุหลอดยุค 60s-70s

“Novel Without a Name (2016) is an installation consisting of two framed collages made of many former prime prime ministers’ portrays leaning agains a wall filled by photocopies of 19 versions of Thailand constitutions tore by artist. A projection is screened on the wall, in the background one can hear sounds coming from a vintage radio. The title of the work makes reference to a famous Vietnamese book entitled Novel Without a Name, written in 1995 by Duong Thu Huong. It is an intimate life story of a Vietnamese boy, soldier during the War Against the Americans (called Vietnam War by Americans), but neither the war nor Americans are not the primary concern of the author. It is a novel that describes Vietnamese from their own point of view, disclosing their reality, everyday life and dreams. “After the war, our country would become humanity’s paradise” – says Quan, the main character. What is left from these dreams in Thailand is the main concern of Sutthirat’s installation.”

Karolina Marcinkowska,Public Spirit, CCA – Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, Poland,p.8

Novel Without a Name is a 1991 book by the Vietnamese dissident writer Duong Thu Huong, the intimate life story of a Vietnamese boy soldier in the “War Against the Americans” from youthful fervour to disillusionment.

The artist appropriates the title for her own personal take on the 50th anniversary of the Vietnam War, a milestone in America’s ascendancy in Indochina – reflecting not least on how her own country Thailand became a bridgehead for US policy in the region, a lucrative position that has also come at great cost as the country galloped from underdeveloped also-ran to capitalist democracy – and arguably back again.

A critical part of the story was General Electric, once among the biggest foreign investors in Thai infrastructure. Its presence in Thailand dates back to 1900s, when it began selling lightbulbs. But towards the end of the Vietnam War the bulbs had morphed into massive networks bearing the message of consumer happiness and eternal becalmed democracy across the region, in the form of oil, gas and wind energy, indispensable white goods, military equipment, health technology and finance.

The artist conceptualises this idea of intangible power spreading hummingly and inexorably across a region, and mesmerising its people with promises of a perpetually deferred future.”

“Novel Without a Name เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1991 โดยนักเขียนชาวเวียดนาม Duong Thu Huong มีเนื้อหาเรื่องราวของทหารวัยเยาว์ชาวเวียดนามใน ‘สงครามต่อต้านอเมริกัน’ โดยเขียนจากมุมมองของตัวละครเด็กหนุ่ม ที่มีความรู้สึกอันท่วมท้นจากการความผิดหวัง เมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้

ศิลปินตั้งชื่อนิทรรศการชุดนี้มาจากความเห็นส่วนตัวที่มีต่อวาระครบรอบ 50 ปีของสงครามเวียดนาม ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเข้ามามีอำนาจอิทธิพลต่อประเทศในแถบอินโดจีน ศิลปินสนใจวิธีการที่ประเทศไทยยอมเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ดำเนินการออกนโยบายจัดการกับประเทศในภูมิภาคนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการวางท่าทีที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ก็นำมาซึ่งความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยในขณะนั้นถือว่าเป็นประเทศด้วยพัฒนา อิทธิพลของสงครามเวียดนาม เป็นเหมือนการบังคับให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปยังระบบทุนนิยมในระบอบประชาธิปไตย

หัวใจหลักของเรื่องราวในนิทรรศการครั้งนี้ คือบรืษัท GE ที่ครั้งหนึ่งเคยในนักลงทุนต่างชาติในระบบสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่ยุค 1900s โดยเริ่มจากการขายหลอดไฟ แต่เมื่อสงครามเวียดนามใกล้สิ้นสุดลง ภาพการขายหลอดไฟธรรมดาได้เริ่มแปรสภาพเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีเนื้อหาภาพพจน์ในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภค และการเป็นผู้พิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยให้กับประเทศในภูมิภาคนี้ ผ่านการขายสินค้าและการสร้างระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่นน้ำมัน ก๊าซ พลังงานลม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงยุทโธปกรณ์สำหรับกองทัพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์และด้านการเงิน

ศิลปินจับประเด็นความคิดจากอำนาจที่ไม่อาจจับต้องได้ แพร่ขยายออกไปเงียบๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดในภูมิภาคนี้ เป็นการสะกดจิตหรือล้างสมองผู้คนทั่วไป ด้วยคำสัญญาของการมีอนาคตที่สดใส ที่ถูกยืดออกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด”

Somrak Sira, Novel Without a Name at WTF Cafe & Gallery, Bangkok, Thailand

[Current show] [NEW WORK: Novel Without a Name, No David!] Public Spirits, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, Poland [22 Sep, 2016 to Jan 8, 2017]
[Current Solo Show] [NEW WORK: Novel Without a Name, Where the Wild Things Are, Circle of Fortunes ] WTF Cafe & Gallery, Bangkok, Thailand [ 8 October – 20 November 2016]